بهینه سازی خطوط تولید

با گذشت زمان و به روز تر شدن فرآیندهای طراحی و ساخت نیاز به بهینه­سازی خطوط تولید در برخی واحدهای صنعتی بیشتر احساس می­شود. هر واحد صنعتی به منظور افزایش بازدهی خود می­بایست نکات زیر را در نظر بگیرد:

·        تعداد و نوع تجهیرات مورد نیاز با توجه به بازار فروش آن واحد صنعتی

·        نحوه چیدمان ماشین آلات موجود

·        تعویض و یا تعمیر برخی قطعات و ماشین آلات

·        آموزش­های جدید به اپراتورها

·        کم کردن و یا استفاده از ضایعات تولید شده

·        شناخت فرآیندهای نوین ساخت مانند ساخت افزایشی (پرینت سه بعدی)

بهینه سازی خطوط تولید

فرآیندهای بهینه ­سازی به عنوان روش­هایی اثبات شده امروزه در بسیاری از واحدهای صنعتی معتبر پیاده سازی و اجرا می­گردند که منجر به افزایش قابل توجه بازدهی می­شوند. شرکت شایگان ماشین آماده انتقال تجارب و دانش فنی خود به واحدهای صنعتی جهت بهینه­سازی و به روز کردن خطوط تولید خود می­باشد.